For at sikre fremtidig levering af e-mail, skal du indsætte nyhedsbrev@hjoerringbaptistkirke.dk i din adressebog, kontakter eller liste over sikre afsendere.Kan du ikke se billederne, så klik her - Ønsker du ikke at modtage fremtidige mails, så afmeld i bunden af dette nyhedsbrev.

 
Vi er kirke i nutiden og skal også være det i fremtiden.
Men hvordan? Nutidens mennesker finder sig ikke tilrette i
den gamle kirkes kultur og aktiviteter. Så for at blive
fremtidens kirke, så må nutidens kirke forny sine
samværsformer og sine tilbud.

Kom og hør om nogle af de spændende tanker, som vi gjorde under arbejdstitlen "Innovativ kirke" i det seneste år. Kom med dine ønsker og tanker for fremtiden og deltag aktivt i at gøre nutid til fremtid. 

Vi indbyder derfor til inspirations- og samtaleaften, onsdag, den 26. september kl. 19.00 i kirken, hvor alle er velkommen.
Det er vigtigt, at DU er med, så vi sammen kan danne fremtiden!
Vi slutter aftenen med et kort menighedsmøde kl. ca. 20.30. Har du ikke tid eller lyst til at deltage i det, er det naturligvis helt i orden at du går inden. (Dagsorden følger.)
 
 
 
Søndag, den 23. sept. kl. 12.00 – 15.00 i Hjørring Baptistkirke
Velkommen til høstgudstjeneste fælles med MCFN. Rammerne er som en cafégudstjeneste, men både med frokost og kaffe & kage. Maden sørger MCFN for samt børnekor (øves i Børnekirken), solo og lidt om høst i Myanmar. Vi synger danske høstsalmer og hører nyt fra venskabsmenigheden i Polen. Torben Andersen prædiker – og måske har du en hilsen / vidnesbyrd at dele?

Hertil kommer indsamling af høstoffer og her er brug for en virkelig god gave!
Vi har brug for at stå sammen i menigheden om vores økonomi. Vi har meget at sige tak for. Generelt har menigheden en god økonomi, bl.a. grundet tidligere hensatte arvemidler. Efter sidste års pæne overskud og indsamlede midler i 2018 er byggesagen nu nede på ca. 40.000 kr. Tør vi tro på, at byggelånet kan går i nul i år? Det er vores ønske og håb.


Økonomien i forhold til samme tid sidste år og forrige år.
Indtægter. Vi mangler 42.500 kr. (20.500,- kr. forrige år) i menighedsbidrag. Lidt flere udgifter men stadig inden for budget. En akut kloakreparation i Hirtshals på 15.000 kr. og så mangler vi at afregne 30.000 kr. til BID (beløbet var indbetalt i 2017). Det samlede resultat er, at vi ca. er 70.000,- kr. bagud i regnskabet samt afregningen til BID på 30.000,- kr. I alt 100.000,- kr. bagud. (Sammenholdt med forrige års regnskab samme tid ca. 40.000 kr.)
Sidste år afsluttede vi heldigvis med et overskud på næsten 80.000 kr. (og forrige år 20.000,- kr.) Det må ikke være en sovepude i år – tværtimod! Vi har lige nu brug for, at stå ekstra meget sammen om vores fælles økonomi og at vores offervilje må være stor.

Du kan give på flere måder
Husk at høstofferet er udover det regelmæssige menighedsbidrag. Årets høstoffer går til menighedens drift og du kan give på flere måder:
• Kontant beløb i personlig offerkuvert ved høstgudstjenesten mærket "Høstoffer".
• Overførsel via netbank mærket "Høstoffer".
• Læg en seddel i din kuvert til høstgudstjenesten og anmærk det beløb, du overfører via netbank.
• Offerkuvert eller via pengeoverførsel i resten af september måned mærket "Høstoffer".
Vedr. menighedsbidrag generelt vælger den enkelte, om man giver kontante beløb i personlige offerkuverter om søndagen eller ved direkte pengeoverførsler via sin bank/sparekasse til menighedens konto. Ønsker du at give særskilt til byggesagen, skal du anmærke dette.

 
 
Yderligere oplysninger vedr. menighedsbidrag, høstoffer, kontonummer og fradragsmuligheder gives gerne af
kasserer: Carl Møller tlf. 96 67 95 95 eller
bidragssekretær: Anne Hjort tlf. 28 51 69 27.
 
 
Vi har meget at sige tak for
Hjørring Baptistkirke er en velsignet menighed med ressourcer på mange felter – også økonomisk. I denne artikel fokuseres på vores offervillighed. "Gud elsker en glad giver!" (2. Kor. 9,7) – Ja, sådan må det være. Ikke under tvang eller pres, men glad og frit. Må vi alle sammen være med til at give efter evne og muligheder. Det hører med til kristenlivet!

Kærlig hilsen menighedsrådet
 
 
 
CAFÉ Q
Lørdag, den 29. september 2018 kl. 10.00 – 13.00 er alle kvinder, både unge og ældre, meget velkomne til Café Q. Denne dag får vi besøg af Mette Strandquist, som vil hjælpe os med at male på sten. Mette medbringer de materialer, som vi skal bruge. Ligeledes vil der også være mulighed for at bage den dag.
Vi håber også at se mange kvinder til årets sidste Café Q, som afholdes den 24. november 2018 kl. 10.00 – 13.00. Så er det tid for julebagning og adventspynt.
Velkommen til begge anledninger og tag gerne andre kvinder med. Vi vil gerne vide, om du/I kommer.

Khin Hnin, Nina Brohus, Else Marie Andersen og Anne-Marie Møller